Bahtar, B. 2013 Jun 30. KOMUNIKASI ANTI KEKERASAN: Membangun Budaya Damai dalam Perspektif Etika Komunikasi Islam. Al-Mishbah: Jurnal Ilmu Dakwah dan Komunikasi. [Online] 9:1